Stein Skøyeneie

Stein har vært Sangkoret Freidigs dirigent siden 2002.

Han er utdannet musikkpedagog, kirkemusiker og dirigent, fra Norges Musikkhøgskole, og har virket som kantor i Oppsal Kirke fra 1982-2002 og i Sagene kirke fra 2002.


Han har vært lærer i grunnskolen i Oslo, ved Østlandets musikkonservatorium, rektor ved Østensjø musikkskole samt rådgiver i Norsk Musikforlag. Stein er kjent som komponist og lærebokforfatter, og er idag også dirigent for tre andre kor.


Han er et kreativt oppkomme, og ville aller helst gitt oss nytt repertoar hver uke - men vi holder ham i ørene, og nyter godt av hans uutrettelige energi og entusiasme!


Created by Sangkoret Freidig Oslo